Loes Meerman

Loes Meerman heeft zich gespecialiseerd in MRT. Naast jarenlang vakleerkracht bewegingsonderwijs te zijn geweest aan scholen met verschillende onderwijsvisies (o.a. Kees Boekes Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven) heeft ze daarvoor de opleiding tot gecertificeerd MRT-er gevolgd bij de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

Ze richt zich vooral op het individuele kind dat extra aandacht behoeft.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Hobby’s: